Basiscursus preventieadviseur niveau 3

Wil je preventieadviseur worden? Wil je meewerken aan het opzetten van een welzijnsbeleid in jouw organisatie? Leer alles over de wetgeving, richtlijnen, technieken en best practices. Deze opleiding geeft je een stevige basis om aan de slag te gaan als preventieadviseur.

  • 7 dagen
  • 1075 excl. btw

Blijf op de hoogte van toekomstige nieuwe data
en schrijf je in voor de opleidingsmail.


Kermt

 

16/09/2024
8.30u

Meer info

Webinar

Online

16/09/2024
8.30u

Meer info

Gent

 

17/09/2024
8.30u

Meer info
 

Doelgroep

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding richt zich tot personen die het getuigschrift van preventieadviseur niveau 3 willen behalen. Ook is de opleiding nuttig voor medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming en leden van de hiërarchische Lijn.

Het programma

Meewerken aan het opzetten van een veiligheidsbeleid kan alleen gebeuren door een gevormd preventieadviseur. Artikel 21 van het Besluit Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk bepaalt dan ook: "De preventieadviseurs bezitten voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling 2 te kunnen vervullen."

De cursus is modulair opgebouwd. Je kan je ook voor één of meerdere modules inschrijven. Je ontvangt een attest van aanwezigheid voor de betreffende module. Als je de volledige cursus hebt gevolgd en slaagt voor de evaluatieproef, ontvang je een getuigschrift 'Basiscursus Preventieadviseur'. De evaluatieproef omvat praktische kennis en een paper over een onderwerp in relatie met het preventiebeleid in je eigen onderneming. Download hier het voorblad van de paper.

 

Het programma *
Welzijn op het werk/ stakeholders
Belgische Welzijnswetgeving & werken met derden, bijzondere werknemerscategorieën
Beleid inzake welzijn werknemers bij de uitvoering van hun werk
Comité Preventie & Bescherming - Basisoverlegcomité
 Interne dienst preventie & bescherming op het werk
Gezondheidstoezicht & Arbeidshygiëne: topic Biologische agentia / Eerst hulp 
Inleiding tot de Ergonomie
Inleiding tot de psychosociale aspecten
Risicobeheer 
Arbeidsveiligheid: mechanische risico’s
 Arbeidsveiligheid: elektrische risico’s
Arbeidsveiligheid: intern transport
Brandpreventie & brandbestrijding
Werken op hoogte
Collectieve & Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbeidshygiëne: topic Gevaarlijke stoffen & producten
Bestelling & indienstname procedure
Instructies & vorming
Arbeidsongevallen & veiligheidsparameters
Arbeidsplaatsen & Arbeidshygiëne: topic omgevingsfactoren - Fysische agentia

* inschrijven kan per module.

 

Opleidingscheques

We zijn een erkende opleidingsinstelling, je kan dus betalen met opleidingscheques indien je hier voor in aanmerking komt.

Vlaams opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (BEV)

Werk je in de privésector en in een onderneming in Vlaanderen? Dan kan je Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen.
Om aanspraak te maken op Vlaams opleidingsverlof moet je:

  • Als werknemer tewerkgesteld zijn in Vlaanderen in een privé-onderneming of bij een autonoom overheidsbedrijf.
  • Het is de vestiging waarin je werkt die telt. Waar je zelf woont en de locatie van de hoofdzetel van de organisatie zijn niet belangrijk.
  • Een arbeidsovereenkomst hebben.
  • Minstens halftijds werken. 

 

Vanaf 1 september 2019 geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV): de hervormde versie van het betaald educatief verlof. Werknemers mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Meer hierover op www.vlaanderen.be

Voorblad paper

Download hier het voorblad van de paper.

Attest

Preventieadviseurs, milieucoördinatoren, … zijn verplicht een aantal bijscholingen te volgen per jaar. Bij alle bijscholingen via Prebes ontvang je steeds een aanwezigheidsattest.

Kmo-portefeuille

Ontvang tot 30% korting via de kmo-portefeuille. Prebes is erkend als dienstverlener voor de pijler opleiding, met erkennigsnummer DV.O109829. Op www.vlaio.be vind je het regelement.

Bouwsubsidie

Als bouwbedrijf kan je sectorale tussenkomsten voor je arbeiders PC 124 aanvragen (enkel via Constructiv). Deze bouwsubsidie is cumuleerbaar met de kmo-portefeuille.

Docenten

Gent: Geert Blancke, Yves Verplancke, Bert Raes, David De Beuselinck, Luc Bosschaert, Lieven Dieussaert, Geert Vandenberghe, Walter Van Woensel.
Kermt: Dominic Hermans, Pieter De Munck, Erik Remels, Stefan Driesen, Guido Vanhove, Kristof Biesemans, Bert Swijsen, Servaas Dreesen, Dany Vanharen, Ruben Jannes.

"Na deze opleiding weet ik wat gedaan moet worden als preventieadviseur. Deze opleiding is volgens mij interessant voor iedereen die interesse heeft in veiligheid op de werkvloer!"

Kermt

 

16/09/2024
8.30u

Meer info

Webinar

Online

16/09/2024
8.30u

Meer info

Gent

 

17/09/2024
8.30u

Meer info