Disclaimer

Juridische informatie

Prebes betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Prebes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Prebes of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Prebes. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Prebes.

Kenniscentrum

Documenten, formulieren, checklists, ... o.a. in het kader van de wet welzijn (verder gewoon documenten genoemd), worden op het kenniscentrum ter beschikking gesteld van de Prebes leden. Deze documenten zijn zorgvuldig en zo compleet mogelijk opgesteld volgens de stand van de veiligheidswetgeving op de datum van hun versie. De documenten belichten een aantal courante veiligheidsthema’s en veiligheidsinstructies voor standaard machines, installaties en ondernemingen.

Deze documenten kunnen vrij gedownload worden van het kenniscentrum en gebruikt worden door de leden. Het downloaden, het gebruik, de controle en de aanpassing voor gebruik voor eigen bedrijf van deze documenten valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Prebes en/of de opstellers van de documenten kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onvolledigheid, de aangebrachte wijzigingen door de gebruiker, het verkeerd begrijpen door de gebruiker en/of werknemers, het niet aangepast zijn aan de toepassingen waarvoor ze gebruikt worden of het niet meer aangepast of actueel zijn te wijten aan een gewijzigde wetgeving en voor alle mogelijke materiële of immateriële gevolgen hiervan.

Prebes en/of de opstellers mogen de documenten naar eigen inzicht en op ieder door hen gewenst moment veranderen, aanpassen of verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging of verwittiging  na verandering of aanpassing. Ze kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van veranderingen, aanpassingen of verwijdering. Door het downloaden, het overnemen en het gebruik van deze documenten stemt de gebruiker volledig in met de inhoud van deze disclaimer.