Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Verordening artificiële intelligentie

Op 12 juli 2024 verscheen in het Europees Publicatieblad de verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie en tot wijziging van eerdere verordeningen.

Wetswijzigingen betreffende de verkoop van tabaksproducten en alcoholische dranken

Recentelijk zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de wet van 24 januari 1977. Deze wet richt zich op de bescherming van de gezondheid van de consument van voedingsmiddelen en andere producten. Ook de verkoop van tabaksproducten en alcoholische dranken valt onder deze wetgeving.

 

KB tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

Op 10 juni werd het koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Publicatie van de NIS2-wet in het Belgisch Staatsblad

De wet van 26 april 2024 Wet tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid ("wet NIS2") werd op vrijdag 17 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Wijziging diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de publieke sector

Vanaf 01/06/2024 treden er tal van wijzigingen in werking om deze wetgeving te verduidelijken, te harmoniseren en te vereenvoudigen: een nieuw aangiftemodel, duiding omtrent het medisch attest van eerste vaststelling, meer verzendingsmethodes,…  

Stap vooruit in kader voor noodplanning en crisisbeheer

Het Koninklijk Besluit van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan werd op 14 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast ligt er een ministeriële omzendbrief ter ondertekening voor om het huidige KB betreffende lokale noodplanning verder te verduidelijken. 

Oneigenlijk gebruik van lachgas aan banden gelegd

Sinds 8 april 2024 heeft België een verbod op het oneigenlijk gebruik van lachgas. Het Koninklijk Besluit van 29 maart 2024 dat toen in werking ging, bepaalt dat de verkoop, de invoer, het aanschaffen, het bezit of vervoeren strafbaar is.

KB over de oprichting en werking van een gemeenschappelijke interne dienst

Een nieuw koninklijk besluit (KB) tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2024.

Publicatie KB tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex

Op 25 april 2024 werd het koninklijk besluit (KB) van 9 april 2024 tot wijziging van titel 6 betreffende laboratoria van boek II van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd.

Hoe ziet het nieuwe Strafwetboek eruit?

Op 22 februari 2024 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers boek 1 (algemene beginselen) en boek 2 (misdrijven) van het nieuwe Belgische Strafwetboek goedgekeurd.

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.