Nieuwe publicatie: Psychosociale risico's op het werk

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft, in samenwerking met personen uit de academische wereld, een verzameling gemaakt van de rechtspraak van de arbeidsgerechten inzake de toepassing van de wettelijke bepalingen over psychosociale risico's op het werk.

Periode 2016 - 2023

Deze verzameling omvat de periode van 2016 tot en met 2023. Het jaar 2016 werd gekozen om een inzicht te krijgen in de toepassing door de rechtbanken van de belangrijke wijzigingen die in 2014 in de wetgeving zijn aangebracht.Het bevat uittreksels uit de gerechtelijke beslissingen geklasseerd per thema. Het doel ervan is dus niet om de rechtspraak te analyseren. Het leidt de lezer direct naar de specifieke problematiek waarmee hij of zij wordt geconfronteerd. Het is de bedoeling dat dit werk jaarlijks door de FOD wordt bijgewerkt.

Deze verzameling werd voorgesteld tijdens de studievoormiddag “Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld”, die plaatsvond op 19 maart. Tijdens deze voormiddag werden de statistieken over de rechtspraak gedeeld, werden drie specifieke thema’s uit de rechtspraak voorgesteld en kwamen een arbeidssocioloog en een arbeidsrechter aan het woord.

De opnames "Lessen uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014: publicatie en studievoormiddag" kan je bekijken en je kan ook de presentaties downloaden.

Meer informatie

Bron: FOD WASO