Senior Preventieadviseur

Als QHSSE Advisor heb je een sleutelrol in het bewaken van de kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (QHSSE) op onze civiele werven. Het hoofdkwartier van Defensie in Evere, de Gevangenis in Antwerpen, Oosterweelverbinding, Energy Island, VRT in Brussel, allemaal Jan De Nul Group. 

Je maakt als preventieadviseur deel uit van onze prestigieuze projecten over heel België, waar je meedraait in een vast projectteam. 

’s Morgens start je de dag met een rondgang op de werf. Je trekt je persoonlijke beschermingsmiddelen aan en doet een babbeltje met de werfleider, voor je samen de werf optrekt: Hoe verloopt het project? Wat staat er de volgende weken en maanden op de planning? Zijn er moeilijkheden of problemen geweest? Zijn er zaken die jij moet weten of kan helpen oplossen?

Tijdens je ronde  observeer je samen met het werfteam de werkzaamheden en check je of de veiligheidsafspraken nageleefd worden. Je voert een gesprek met de mensen die er aan de slag zijn en je bent geïnteresseerd in wat ze doen. Is er een probleem met de veiligheid van de werken? Dan pak je dat diplomatisch aan. 

Als preventieadviseur: 

 • ben je verantwoordelijk voor de kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids-, beveiligings- en milieukwesties in de prekwalificatie-, tender- en opstartfase op civiele werven. 
 • adviseer je werfleiders, ploegbazen en arbeiders op onze werven over de veiligheid op hun project en spoor je hen aan om die veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.
 • schrijf je instructies uit over het veilig en correct gebruik van nieuwe toestellen en machines.
 • zorg je mee voor trainingen rond veiligheid op en rond onze projectsites.
 • ben je als partner van de werf- en projectleiding de schakel tussen de werf en de kantoordiensten van Jan De Nul. Jouw helikopterview en groot (intern) netwerk zorgt er mee voor dat het werk op de werf vlot en veilig verloopt.

Een korte samenvatting van enkele van je taken:

 • Je volgt de veiligheid en vlotheid van de werken op voor de projecten onder jouw verantwoordelijkheid, in verschillende fasen van uitvoering.
 • Je overlegt daarvoor met de werf- en projectleiding en gaat in gesprek met ploegbazen, arbeiders en onderaannemers.
 • Je evalueert de QHSSE-risico's van je projecten en assisteert de projectmanager om de SMART-doelstellingen te behalen.
 • Je bereidt projectspecifieke documenten voor (QHSSE-implementatieplan, noodplan, inspectie- en testplan) en ondersteunt het projectteam tijdens de uitvoeringsfase.
 • Je observeert en analyseert de veiligheidsproblemen die zich voordoen op een werf en logt deze correct via ons platform. Je volgt deze incidenten ook op.
 • Je onderzoekt ongevallen die op de werf gebeurden. Je volgt ook op wat er op vlak van veiligheid aangepast werd om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te vermijden.
 • Je faciliteert QHSSE-audits en -inspecties en voert deze uit,

Jan De Nul is een toonaangevende speler in de bouwsector, gespecialiseerd in grote projecten - zowel op land als op zee. Met een diepgewortelde passie voor techniek streven we in ons familiebedrijf naar innovatie en duurzaamheid in alles wat we doen. De motor achter ons succes? Een sterk team van getalenteerde en toegewijde professionals.

Profiel:

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in milieuzorg, veiligheidsbeheer, bouw, mechanica of een gerelateerd veld, aangevuld met ervaring als preventieadviseur, veiligheidscoördinator of milieucoördinator. 
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig. Je kan en durft met iedereen praten, op een gepaste manier. Je kan coachen en begeleiden.
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook sterk in zelfstandig werken.
 • Je kan prioriteiten stellen en effectief plannen om deadlines te halen.
 • Je houdt van variatie. Geen dag is dezelfde als QHSSE Advisor. Je planning kan op korte termijn helemaal veranderen en je weet vaak niet hoe en waar je dag start of eindigt.
 • Je staat sterk in je schoenen. Zie je een onveilige situatie? Dan durf jij dat zeggen en onderzoek je de zaak grondig. Je laat je niet afschepen en durft op een gepaste manier doorgaan als er wat weerstand komt.
 • Je bent flexibel en past je aan de veranderende omstandigheden op de werven aan.
 • Je werkt en denkt graag mee met de werfleiding, terwijl je een praktische en kritische blik houdt.

Jan De Nul nv

Tragel 60, 9308 Hofstade