1 op 8 werknemers wil op korte termijn werkgever verlaten

  • 10/06/2024

In het tweede kwartaal van 2024 overwoog 12,4% van de werknemers in België op korte termijn hun werkgever te verlaten. De verloopintentie op korte termijn steeg zo met 80% ten opzichte van 2021 (toen 6,9%) terwijl de verloopintentie op lange termijn stabiel bleef op 19%. ​Dat blijkt uit een onderzoek van Securex.

Vrijwillige uitstroom

Eerder onderzoek van Securex wees uit dat hoewel er in 2023 een daling was van de vrijwillige uitstroom, deze nog steeds op een hoog niveau staat (11%). Dat wil zeggen dat 1 op 10 werknemers met een contract van onbepaalde duur in 2023 zijn job vrijwillig verliet. De combinatie met de vastgestelde sterke stijging van de verloopintentie op korte termijn, wijst op een mogelijke hoge vrijwillige uitstroom van werknemers in 2024. ​ 

Hoogst onder zieken en in kleinere bedrijven 

Ziek zijn speelt een duidelijke rol in de verloopintentie van werknemers. Bijna één op vier (23,4%) van de werknemers die op het moment van de bevraging ziek afwezig waren van het werk (exclusief klein verlet, arbeidsongeval of zwangerschapsverlof) wil zijn werkgever op korte termijn verlaten. Dat is meer dan dubbel zoveel dan bij wie niet ziek is (11,3%). ​ 

In bedrijven tot vijfhonderd medewerkers wil 15% van de werknemers op korte termijn vertrekken. Dit is bijna dubbel zoveel dan bij werknemers die actief zijn grotere bedrijven vanaf vijfhonderd werknemers (8,4%). ​ 

Veel meer onder arbeiders en meest in Brussel 

Het percentage arbeiders dat eerder vroeg dan laat weg wil ligt veel hoger dan bij de bedienden. Zo wilden 17,9% arbeiders in het tweede kwartaal van dit jaar hun job verlaten (vs. 9,1% in 2021), terwijl dat voor 10,1% van bedienden het geval is (vs. 6% in 2021). Het al dan niet telewerken heeft geen invloed op de verloopintentie. ​ ​ 

In Brussel heerst de hoogste verloopintentie op korte termijn. Met 15,1% van de werknemers ligt die intentie 3,25 keer hoger dan in 2021. In het Vlaams gewest wil 12,7% van de werknemers de huidige werkgever op korte termijn verlaten. In Wallonië bleef de verloopintentie de laatste drie jaar stabiel op 10,1%. ​ 

Over het onderzoek

De cijfers van dit onderzoek komen uit bevragingen over verschillende HR-domeinen die Securex uitvoerde in 2019, 2021 en 2024. De steekproeven tellen telkens minstens 1 500 werknemers en zijn representatief voor de Belgische arbeidsmarkt op vlak van regio, geslacht, leeftijd en statuut. Deze van de meest recente bevraging in april en mei 2024 omvat 1 511 werknemers. ​ 

Meer informatie

Bron: Securex